Vedenie a Členovia klubu
Kto je predseda: Michal Caban OM7AKU kontaktuj
Kto je podpredseda: Jaromír Dubšík OM7AJD kontaktuj
Kto je ekonóm: Miroslav Snopko OM7AMA kontaktuj
Kto je hlavný operátor: Milan Kašiak OM7KA kontaktuj
Kto je revízor: Marek Fataš OM7AFM kontaktuj

Kto je člen:
..
Členské
Stanovené na rok 2019:
nad 18 rokov vrátane 18 - 10 €
do 18 rokov - 5 €
ZŤP - 5 €
Právne záležitosti
IČO: 52215270
Úplný názov: Rádioklub Barbakan
Skratka: KXT
Oficiálna klubová značka: OM3KXT
Právna forma: občianske združenie (klub)
Dátum vzniku: 6.3.2019
Adresa: Tulská 51, 97404 Banská Bystrica
Banka: Fio banka, a.s.
Účet: IBAN: SK51 8330 0000 0026 0161 0567
Spravované Prevádzače a Zariadenia
Aktuálne spravované prevádzače:
OM0OAF - DMR - TX: 439.1250 MHz RX: 431.5250 MHz - 48.729264 N, 19.112773 E

Aktuálne spravované zariadenia:
OM3KXT - APRS - TX: 144.800 MHz RX: 144.800 MHz - JN98NR
ZELLO - NFM - Napojenie OM0OUH na kanál OM0OUH v Zello / vyžaduje heslo, kontaktujte nás. /
Ochrana údajov a GDPR
Vaše osobné údaje spracúvame na to, aby sme Vám prinášali najnovšie informácie o našej činnosti, zasielali Vám novinky a informovali Vás o organizovaných podujatiach. Vaše osobné údaje spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu vašich kontaktných údajov ako je napríklad titul, meno, priezvisko, emailová adresa a poštová adresa či telefónne číslo. Tieto údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu, aby sme mohli v čo najširšom rozsahu plniť naše úlohy a poslanie záujmového združenia. Proti takémuto spracúvaniu môžete vzniesť kedykoľvek námietku a my Vám okamžite prestaneme naše informácie zasielať. Webové stránky, s ktorých môžete informácie dostávať sú www.barbakanklub.sk alebo www.radio73.sk
Spracovanie osobných údajov je v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.